78. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.

Predložena dopuna dnevnog reda je: 
- Usvajanje zapisnika 73. - 77. sjednice Odbora za poljoprivredu;

Prijenos sjednice omogućen je putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://youtu.be/hNofN8eUZLI.