80. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU;
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i   projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, za:      
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.;    
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 
3. RAZNO.