95. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 94. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020. GODINE/B, drugo čitanje, P.Z. br. 627; 

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 623; 

3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624; 

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 599; 

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z. br. 600; 

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628; 

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 462; 

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 463; 

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, drugo čitanje, P.Z. br. 464; 

10. PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629; 

11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 625; 

12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626.