Konferencija za medije Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: „Uništavanje Evo TV-a i nezakonita prodaja HT-u“ govori zastupnik Miro Bulj.