Okrugli stol o ostvarivanju prava na život u zajednici i deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom

dvorana Ivana Mažuranića

Platforma 112 pod pokroviteljstvom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira okrugli stol s temom: "Zajednica za sve ili samo za odabrane". Okrugli stol održat će se u petak, 16. ožujka 2018. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 13.00 sati.

Na okruglom stolu, kojem je svrha doprinijeti kvaliteti rasprave o implementaciji UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom između što širega kruga sudionika, bit će predstavljena usporedna analiza "Korištenje fondova Europske unije za osiguranje neovisnog života". Analiza sadrži i situaciju u pogledu ostvarivanja prava na život u zajednici te procesa deinstitucionalizacije u RH. 

Situaciju u Hrvatskoj vezanu uz implementaciju UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, osobito članka 19. - neovisan život i uključenost u zajednicu predstavit će pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, a ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić predstavit će trenutačnu situaciju u RH glede provedbe procesa deinstitucionalizacije.