Pedsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić s izaslanstvom boravi u službenom posjetu Republici Gruziji

Republika Gruzija

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora čine: Ana Lovrin, Josip Leko i Danica Hursa.

Predviđeni su susreti s predsjednikom Parlamenta Davidom Bakradzeom, predsjednikom Vlade Nikom Gilaurijom, državnim ministrom za europske i euroatlantske integracije Giorgijom Baramidzeom i patrijarhom Gruzije Ilijom II.