Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner prima izaslanstvo Nacionalnog odbora Kineske narodne političke konzultativne konferencije grada Šangaja

dvorana Janka Draškovića