Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik predsjednika Sabora Furio Radin sudjeluje na konferenciji u povodu obilježavanja 30 godina od stupanja na snagu prvog Zakona o pučkom pravobranitelju (obraćanje potpredsjednika Sabora)

hotel Westin, Zagreb

Tema konferencije je: „Zaštita ljudskih prava i vladavine prava“.