Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima u nastupni posjet veleposlanika Savezne Republike Njemačke Hansa Petera Annena

Zeleni salon

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima u nastupni posjet veleposlanika Savezne Republike Njemačke Hansa Petera Annena
Sastanku uz potpredsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leku prisustvuje predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora Danka Petričević.