Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem nazoči na predavanju prof. dr. sc. Thomasa Christansena sa Sveučilišta u Maastrichtu s temom: "Uloga nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji", u organizaciji Instituta za međunarodne odnose - IMO, u suradnji s Odborom za europske integracije Hrvatskog sabora

dvorana Josipa Šokčevića

Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem nazoči na predavanju prof. dr. sc. Thomasa Christansena sa Sveučilišta u Maastrichtu s temom: "Uloga nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji", u organizaciji Instituta za međunarodne odnose - IMO, u suradnji s Odborom za europske integracije Hrvatskog sabora.
Nakon predavanja predviđena je rasprava.
Predavanje će se održati na engleskom jeziku uz simultano prevođenje na hrvatski jezik.

O predavaču:

Prof. dr. sc. Thomas Christiansen je od 2010. godine profesor europske institucionalne politike na Odjelu za politologiju Fakulteta humanističkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Maastrichtu s titulom Jean Monnet voditelja katedre. Prethodno je radio u Europskom institutu za javnu administraciju (EIPA), također u Maastrichtu. Profesor Christiansen je izvršni direktor uglednog znanstvenog časopisa Journal of European Integration te akademski koordinator OPAL istraživačkog projekta "Stuyding the Role of National Parliaments in the European Union After the Lisbon Treaty" (www.opal-europe.org). Objavio je brojne radove o različitim aspektima međunarodne politike u Europskoj uniji.