Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem prima predsjednika Europskog revizorskog suda Vitora Manuela da Silvu Caldeira

dvorana Ante Starčevića

Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem prima predsjednika Europskog revizorskog suda Vitora Manuela da Silvu Caldeira

Uz predsjednika Sabora sastanku prisustvuju predsjednik Odbora za europske integracije Daniel Mondekar, predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković, predsjednik Odbora za gospodarstvo Igor Rađenović i glavni državni revizor Ivan Klešić.

Uz predsjednika Europskog revizorskog suda sastanku prisustvuje i direktor Predsjedništva Europskog revizorskog suda Geoffrey Simpson.