Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem u nastupni posjet prima veleposlanika Portugalske Republike u Republici Hrvatskoj Paula Tiaga Jerónima da Silvu

Banska soba