Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem nazoči prigodnom druženju nakon donošenja odluke Hrvatskoga sabora o potpori međunarodnoj inicijativi za ustanovljenje 5. studenog kao Svjetskog dana romskog jezika

dvorana Josipa Jelačića