Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko nazoči okruglom stolu s temom "Parlamentarizam i sigurnost"

dvorana Ivana Mažuranića

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko nazoči okruglom stolu s temom "Parlamentarizam i sigurnost" (prigodno obraćanje predsjednika Sabora) 

Moderator okruglog stola je Boris Blažeković, voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.