Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko nazoči svečanosti dodjele Zastave časti Vijeća Europe Gradu Cresu (prigodno obraćanje predsjednika Sabora)

OŠ Frane Petrića, Cres

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko nazoči svečanosti dodjele Zastave časti Vijeća Europe Gradu Cresu (prigodno obraćanje predsjednika Sabora).
Riječ je o odličju, drugom po razini, koje Parlamentarna skupština Vijeća Europe dodjeljuje gradovima država članica Vijeća Europe za aktivnosti na međunarodnom planu, za napore u jačanju europskog jedinstva i stvaranju bliskih odnosa građana Europe.