Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Tunis u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Beču Mohameda Samira Koubaau

Banska soba