Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima predstavnike inicijative za referendum o upotrebi manjinskog jezika i pisma

Ured predsjednika Sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima predstavnike inicijative za referendum o upotrebi manjinskog jezika i pisma 

Tom će prilikom predstavnici inicijative Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara u Sabor donijeti i prikupljene potpise građana koji traže raspisivanje referenduma.