Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sudjeluje na 6. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Budimpešta, Mađarska

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sudjeluje na 6. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koja se održava u Budimpešti u mađarskom parlamentu. 

Program Konferencije:  

10.00 – otvaranje Konferencije – uvodno obraćanje predsjednika Parlamenta Mađarske Lászla Kövéra; 
10.20 – prva sjednica s temom „EU integracije – rezultati i težnje“ na kojoj govori predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko;
12.00 – zajedničko fotografiranje predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana;
12.15 - radni prijem predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana
14.00 – druga sjednica s temom „Suradnja u području sigurnosti na Zapadnom Balkanu: doprinos europskoj stabilnosti“; 
16.00 – završno obraćanje predsjednika mađarskog parlamenta Lászla Kövéra; 
16.15 – završetak Konferencije