Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić na Baletnom gala koncertu u sklopu Dana ruske duhovne kulture u Hrvatskoj 2010.

Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb