Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić nazoči na okruglom stolu GONG-a pod pokroviteljstvom predsjednika Sabora na temu: "Financiranje izbornih kampanja i sukob interesa - iskustva i praksa"

dvorana Ivana Mažuranića