Predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjeluje na Regionalnom seminaru o ciljevima održivoga razvoja (SDGs)

Lisabon, Portugal

Seminar organizira Geopolitička skupine 12+ koja djeluje su sklopu Interparlamentarne unije, a kojoj pripada i Hrvatska. Teme kojima će se Seminar posebno baviti su SDG 9 – industrija, inovacije i infrastruktura kao pokretač održivoga razvoja i gospodarskog rasta te SDG 3 - zdravstvo.