Predsjednik Izvršnoga odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjeluje na Parlamentarnom forumu Interparlamentarne unije u okviru Političkoga foruma UN-a na visokoj razini o održivom razvoju