Predsjednik Sabora Josip Leko nazoči koncertu u prigodi obilježavanja 100. godišnjice Republike Albanije

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga, Zagreb