Predsjednik Sabora Josip Leko nazoči zajedničkoj sjednici Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Odbora za europske integracije i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava (obraćanje predsjednika Sabora)

dvorana Ivana Mažuranića