Predsjednik Sabora Vladimir Šeks sudjeluje na konferenciji za parlamentarne zastupnike iz jugoistočne Europe o "Decentralizaciji i lokalnoj samoupravi u kontekstu proširenja EU-a" (pozdravna riječ predsjednika Sabora)

dvorana Ivana Mažuranića