Prigodno slovo predsjednika Sabora Vladimira Šeksa na svečanom otvaranju 2. sastanka Konferencije parlamentarnih odbora za europske poslove država obuhvaćenih PSP-om

dvorana Ivana Mažuranića