3. prosinca obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se  3. prosinca. Proglašen je rezolucijom 47/3 Opće skupštine Ujedinjenih naroda 1992. godine u prigodi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.-1992.). Obilježavanjem ovog Dana promiče se razumijevanje problematike invaliditeta u široj javnosti. U cilju mobiliziranja potpore za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba s invaliditetom nužno je osvješćivanje zajednice o prednostima integracije osoba s invaliditetom u sva područja javnog života – društvenog, gospodarskog, kulturnog i političkog. 

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je „Vođenje i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema uključivom, dostupnom i održivom svijetu nakon Covida-19“. 

U ožujku ove godine Europska komisija donijela je Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire, a u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u kojima su jednakost i nediskriminacija afirmirani kao temelji politika EU-a.

Iako je tijekom posljednjih desetljeća ostvaren napredak u pristupu zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju, rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanju u političkom životu, mnoge su prepreke i dalje prisutne. Stoga se nova strategija nastavlja na prethodnu (2010. – 2020.) i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava, orijentira na zapošljavanje i socijalne politike u Europi te je Komisija sukladno tome donijela i svoj Akcijski plan za provedbu stupa socijalnih prava.

Komisija je za 2021. najavila i donošenje akcijskog plana za socijalnu ekonomiju radi stvaranja poticajnijeg okruženja za socijalnu ekonomiju preko socijalnih poduzeća, uključujući mogućnosti za osobe s invaliditetom, s naglaskom na integraciju u otvoreno tržište rada. Ujedno svojom Strategijom Komisija, među ostalim, poziva sve države članice da do 2024. utvrde ciljeve za povećanje stope zaposlenosti osoba s invaliditetom i smanjenje razlika u stopi zaposlenosti između osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta kako bi se doprinijelo postizanju glavnog cilja u području zapošljavanja do 2030. predloženog u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Strategijom se u državama članicama i na razini EU-a podupire provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, a njezini ciljevi mogu se postići samo koordiniranim djelovanjem na nacionalnoj i europskoj razini, uz snažnu predanost država članica te regionalnih i lokalnih tijela provedbi predloženih mjera Komisije.