Furio Radin i Šemso Tanković primili izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin i član Odbora Šemso Tanković primili su u službeni posjet izaslanstvo Povjerenstva za vanjsku politiku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sastanku su nazočili i predsjednik Odbora iz područja ljudskih prava Sadik Ahmetović i članica Odbora Azra Alajbegović.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin upoznao je goste sa sastavom i nadležnošću Odbora, a posebno je istaknuo važnost zastupljenosti predstavnika svih nacionalnih manjina, oporbe i vladajuće stranke u Odboru. Razgovaralo se i o zakonima koji reguliraju zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Furio Radin predstavio je institucionalni okvir na nacionalnoj razini koji se aktivno bavi pitanjima nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Šemso Tanković predstavio je gostima položaj bošnjačke nacionalne manjine u RH. Bilo je riječi i o zaštiti ljudskih i manjinskih prava na lokalnim razinama BiH i RH.

Predsjednik Povjerenstva za vanjsku politiku Slavko Matić istaknuo je da ljudska prava, a time i prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini nisu na zadovoljavajućoj razini, te da je potrebno mijenjati zakonodavstvo iz tog područja, a u BiH se očekuju i skore izmjene Ustava, ustvrdio je Matić.

Autor: Služba za odnose s javnošću