Goran Marić primio izaslanstvo Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga

Zagreb - Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran Marić s članovima Odbora primio je u radni posjet izaslanstvo Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga.

Predsjednik Odbora Marić predstavio je saborski Odbor za financije i državni proračun, rekavši da je to ne samo političko, već i stručno tijelo, u čijem radu, uz predsjednika iz redova vladajućih i potpredsjednika iz redova opozicije, sudjeluje još 11 članova iz reda zastupnika te šest vanjskih članova, među kojima su predstavnici znanstvenih i stručnih institucija, udruge poslodavaca, sindikata te Hrvatske gospodarske komore. 

Delegaciju iz Hong Konga zanimala je procedura donošenja Državnog proračuna, posebice proces njegove pripreme prije upućivanja u saborsku proceduru. Goran Marić je odgovorio da se radi o iznimno složenom procesu, koji je nažalost još uvijek opterećen posljedicama Domovinskoga rata, ali i učincima prelijevanja svjetske gospodarske krize u Republiku Hrvatsku. Naglasio je da se na državnom proračunu, što nije ništa neobično naspram drugih europskih parlamenata, sukobljavaju stajališta vladajućih i opozicije. "Proračun je izvor političkih borbi u parlamentu, dapače, to je glavno mjesto za političku borbu", rekao je. 

Sljedeće pitanje Izaslanstva iz Hong Konga odnosilo se na proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, točnije, na kojim se sve područjima hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskom legislativom, posebice u svjetlu porezne politike i otvorenosti za strana ulaganja. Goran Marić odgovorio je da je proces uskladbe sveobuhvatan, a što se tiče porezne i monetarne politike i uskladbe na tom području, naglasio je da je Hrvatska otvorena za inozemna ulaganja, iako je postojeći porezni sustav prilično opterećujući za gospodarstvo, a tu su i okolnosti svjetske recesije, posljedice rata. Odnos zaposlenih i umirovljenika jedan je naprema četiri, što je strukturalni problem hrvatskoga gospodarstva koji u velikoj mjeri određuje i poreznu politiku, dodao je Marić.

Tema razgovora bila je i državna revizija te koliku samostalnost ona ima u Hrvatskoj. Goran Marić naglasio je da je Odbor za financije i državni proračun matično parlamentarno tijelo nadležno i za razmatranje izvješća Državnog ureda za reviziju, koji jednom godišnje dostavlja izvješće o obavljenim revizijama Parlamentu. Rekao je da je Državni ured za reviziju neovisno tijelo koje je za svoj rad odgovorno Hrvatskom saboru. Ipak, iznio je stav da su potrebne još veće nadležnosti Državnog ureda za reviziju, zbog njegove iznimne uloge u kontroli trošenja javnih financija i poslovanja tvrtki u većinskom vlasništvu države. 

Posljednja tema razgovora bio je turizam, ostvareni prihodi te njegova važnost kao najperspektivnije gospodarske grane u Hrvatskoj, koja još nije maksimalno iskorištena.

Autor: Služba za odnose s javnošću