Goran Marić primio predstavnike Europske komisije DG Budget - Opće uprave za proračun

Zagreb - Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran Marić primio je predstavnike Europske komisije DG Budget (Opća uprava za proračun) koji borave u Hrvatskoj u sklopu promatračke misije za Poglavlje 32. – Financijski nadzor.

Središnja tema razgovora bila je suradnja Odbora za financije i državni proračun i Državnog ureda za reviziju, posebno u vezi s usklađenosti rasprave u parlamentu o izvješćima Državnog ureda za reviziju i izvješćima o izvršavanju državnog proračuna. Predsjednik Odbora Goran Marić i potpredsjednik Odbora Gordan Maras naglasili su da je suradnja s Državnim uredom za reviziju dobra te da do sada nije bilo većih prigovora na dostavljena izvješća.

Sugovornici su se složili da je potrebno uskladiti raspravu u parlamentu o godišnjim izvješćima Državnog ureda za reviziju s raspravom o izvješćima o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. Naime, godišnje izvješće Državnog ureda za reviziju stiže četiri do pet mjeseci nakon što je Godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna već prihvaćeno u Saboru. Tako se prihvaćanju Izvješća o izvršenju državnog proračuna u Saboru pristupa bez izvješća Državnog ureda za reviziju. Potpredsjednik Odbora Gordan Maras pozitivnim je ocijenio mogućnost izmjena Ustava RH prema kojima bi se Državnom uredu za reviziju osigurala veća neovisnost u postupanju. Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.

Autor: Služba za odnose s javnošću