Gordana Sobol i Karmela Caparin sudjelovale na konferenciji o jednakim mogućnostima u Helsinkiju

Helsinki - Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i potpredsjednica Odbora Karmela Caparin sudjelovale su od 30. listopada do 1. studenoga 2006. na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za jednake mogućnosti za žene i muškarce u Europskoj uniji (NCEO).

Konferencija se održala u Helsinkiju (Finska), budući da Finska u drugoj polovici 2006. godine predsjeda Europskom unijom. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici parlamentarnih odbora za ravnopravnost spolova zemalja članica Europske unije, Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Europskog parlamenta te država kandidatkinja za Europsku uniju.

Na konferenciji je, među ostalim, sudjelovala i predsjednica Republike Finske Tarja Halonen predavanjem pod nazivom Globalizacija i žene. 

Konferencija je obuhvatila različite teme među kojima su: stoljeće punih ženskih političkih prava u Finskoj, prezentaciju mreže finskih parlamentarki, položaj žena izbjeglica u današnjoj Europi, žene u oružanim sukobima i upravljanju krizama (o čemu je govorila ministrica Elisabeth Rehn); mjere Finske i EU u realizaciji UN-ove Rezolucije Žene mir i sigurnost, prava manjina i mjere zaštite njihovog položaja, muškarci i jednakost, program za jednake plaće, kampanju Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja te prezentaciju programa Ženski euro.

Predsjednica Odbora Gordana Sobol sudjelovala je u raspravi o kampanji borbe protiv nasilja nad ženama, kao i u raspravi o nejednakosti plaća muškaraca i žena.