Interparlamentarna unija i UN raspravljaju o položaju žena

New York - U organizaciji Interparlamentarne unije i Organizacije Ujedinjenih naroda danas se u sjedištu UN-a održava rasprava o ulozi parlamenata u promicanju pristupa obrazovanju, usavršavanju, znanosti i tehnologiji ženama i djevojkama. U radu ovoga međunarodnoga parlamentarnog skupa sudjeluje i zastupnica Marija Lugarić.

U okviru 55. sjednice UN-ova Odbora za položaj žena raspravljat će se o nekoliko tema: "Obrazovanje djevojaka - pretpostavka za pristup znanosti i tehnologiji", "Zapošljavanje žena u znanosti i tehnologiji", a u okviru treće predviđene teme "Kako informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu biti potpora ženama u politici" prezentaciju će održati i saborska zastupnica Marija Lugarić.

U petak, 25. veljače, IPU će biti organizatorom dvaju panel-rasprava. U raspravi o temi "Nejednakost spolova, obrazovanje i majčinstvo, zdravlje novorođenčadi i djece - uloga parlamenata" okupit će se predstavnici parlamenata, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva kako bi o toj temi predložili parlamentarne aktivnosti i načine suradnje s ostalim akterima na nacionalnoj i globalnoj razini. U sklopu druge panel-rasprave, koju organizira IPU i UNDP, bit će riječi o zaštiti žena od politički motiviranog nasilja koje je u mnogim zemljama način odvraćanja žena od političke aktivnosti. 

Autor: Internet redakcija