Izaslanstvo Hrvatskoga sabora sudjelovalo na Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije

Helsinki – Izaslanstvo Hrvatskoga sabora sudjelovalo je na Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) Europske unije koja je u okviru parlamentarne dimenzije finskoga predsjedanja Vijećem EU-a održana od 4. do 6. rujna 2019. u Helsinkiju. U izaslanstvu su bili predsjednici i potpredsjednici Odbora za vanjsku politiku i Odbora za obranu Miro Kovač, Igor Dragovan, Joško Klisović i Anđelko Stričak. 

Konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije u Helsinkiju obuhvatila je teme posvećene sigurnosnim izazovima u baltičkoj regiji, prioritetima Europske unije u području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, obnavljanju transatlantskih odnosa, obrani Europske unije, te klimatskim promjenama i sigurnosti.

U okviru konferencije organizirane su tri tematske radionice vezane uz politički razvoj Zapadnog Balkana, suzbijanje hibridnih prijetnji i s tim povezanu procjenu politika i instrumenata Unije, te uz Iran i budućnost nuklearnog sporazuma.

U kontekstu rasprave o obnavljanju transatlantske suradnje, u okolnostima kompleksne i globalno polarizirane situacije, Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku izrazio je mišljenje da je postojeće izazove moguće prevladati tako da se fokus usmjeri na nastavak dijaloga koji je ključan pri uspostavi suradnje. U vezi s temom Zapadnog Balkana Kovač je istaknuo važnost daljnjih rasprava o europskoj perspektivi zemalja toga područja, pri čemu je naglasio da nesuglasice oko graničnih pitanja ne bi trebale utjecati na budućnost pregovora i nastavak dijaloga jer ulaskom u članstvo Unije granice više ne predstavljaju linije razgraničenja.

U okviru rasprave o prioritetima Europske unije u području Zajedničke vanjske i sigurnosne (ZVSP) i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) Europske unije, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Miro Kovač najavio je da će se sljedeća Međuparlamentarna konferencija o ZVSP i ZSOP održati, u okviru prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u Zagrebu od 2. do 4. ožujka 2020., i naznačio tematska područja kojima će Konferencija biti posvećena. Joško Klisović, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku govorio je o temi hibridnih prijetnji, ukazavši na problem korištenja kontrole kompanija koje prikupljaju i obrađuju informacije o građanima od strane kompanija koje nisu u vlasništvu europskih građana niti pod jurisdikcijom Europske unije.

Konferencija u Zagrebu izdvaja se od dosadašnjih ZVSP i ZSOP konferencija jer će biti pod vodstvom novoizabranog Visokog predstavnika Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Europske komisije, te raspravljati o prioritetima novog institucionalnog saziva Europske unije.

Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije održava se svakih šest mjeseci u zemlji koja predsjeda Vijećem Europske unije i predstavlja platformu za razmjenu mišljenja, informacija i dobrih praksi među nacionalnim parlamentima država članica Europske unije u području vanjske, sigurnosne i obrambene politike.

Konferencija je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta te zastupnike parlamenata država kandidatkinja i potencijalnih kandidata.