Jozo Radoš primio predsjednika finskog parlamenta Lipponena

Zagreb - Predsjednik finskoga parlamenta - Eduskunte Paavo Lipponen susreo se sa članovima Hrvatsko-finske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru koje je predvodio predsjednik Skupine Jozo Radoš. 
Razgovaralo se o praktičnim pitanjima međuparlamentarne suradnje, kao i onima na planu gospodarskog povezivanja dviju država, turizma, te kulturnog povezivanja. Naglašena je snažna uloga koju parlamenti imaju u odlučivanju o europskoj politici, a Paavo Lipponen posebno je naglasio značenje postizanja konsenzusa svih političkih snaga u zemlji glede pitanja europske politike. Jozo Radoš zahvalio je Finskoj na potpori koju je pružala Hrvatskoj tijekom proteklih godina u mnogim pitanjima, posebice onom strateškom, pitanju članstva RH u EU. 

Paavo Lipponen istaknuo je da u bilateralnim odnosima nema ni jednog otvorenog pitanja, a mogućnosti za međusobno upoznavanje dvaju naroda su daleko veće od postojećih kontakata, posebice na planu kulturnih i umjetničkih sadržaja.

Autor: Služba za odnose s javnošću