Karmela Caparin i Biserka Vranić sudjelovale na konferenciji IPU-a o nasilju nad ženama

Ženeva - Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Karmela Caparin i članica Odbora Biserka Vranić sudjelovale su na konferenciji predsjednika i članova parlamentarnih odbora Interparlamentarne unije koji se bave pitanjem ravnopravnosti spolova. Konferencija na temu "Odgovor parlamenata na nasilje nad ženama" održana je od 2. do 4. prosinca 2008. godine, a okupila je osamdesetak parlamentaraca iz četrdeset zemalja.

Parlamentarci su tijekom tri radna dana konferencije raspravljali o svim ključnim elementima kompleksnog pitanja nasilja nad ženama, počevši od načelnog pregleda stanja u različitim zemljama, prezentacije novih pojavnosti tog ozbiljnog problema, prikaza zakonodavnih i regulativnih okvira za njegovo rješavanje, do isticanja izimne važnosti stvarne primjene tih zakonodavnih okvira, uloge parlamenata i parlamentarnih odbora u njihovu nadgledanju, kao i suradnje s muškarcima u stvaranju partnerstva s ciljem suzbijanja nasilja nad ženama.

Mnogi sudionici rasprava isticali su izrazito globalnu karakteristiku problema nasilja nad ženama koja gotovo bez razlike postoji u svim zemljama svijeta i ima međusobno vrlo slične pojavne oblike, temeljene prije svega na patrijarhalnim tradicijama i duboko ukorijenjenoj neravnopravnosti među spolovima. Međutim, iako nasilje nad ženama postoji svugdje, postoji i još uvijek velik otpor društava da ga prepoznaju kao pojavnost s kojom se treba suočiti, koju treba iznijeti na svjetlo dana i s kojom se treba boriti – i to ne samo donošenjem zakonskih regulativa nego i dobro koordiniranim aktivnostima svih relevantnih mehanizama u njihovu provođenju. 

Uloga parlamentarnih zastupnika u tom je smislu neprocjenjiva jer oni svojim političkim utjecajima mogu stvoriti okolnosti da pitanje nasilja nad ženama postane vidljivije u javnosti te da bude uvijek visoko na političkim agendama, i pojedinih vlada i parlamenata.

Potpredsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Karmela Caparin na konferenciji je predstavila hrvatski zakonodavni i regulativni okvir za borbu protiv nasilja nad ženama, a sudionicima je podijeljena Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2008.-2010. te Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Autor: Služba za odnose s javnošću