Milorad Pupovac primio u posjet drugog predsjednika Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta Fritza Neugebauera

Zagreb - Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Milorad Pupovac i članovi Odbora održali su sastanak s drugim predsjednikom Nacionalnog vijeća Parlamenta Republike Austrije Fritzom Neugebauerom.

Ovaj je susret prilika da Hrvatska i Austrija prodube svoje bliske i prijateljske veze posebno u svijetlu skorog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, što će dati novu dimenziju suradnji dviju zemalja, složili su se sugovornici. Dogovoreno je jačanje suradnje dvaju parlamenata na razini vanjskopolitičkih odbora. U tom kontekstu, drugi predsjednik Fritz Neugebauer uručio je poziv za posjet austrijskom parlamentu saborskom Odboru za vanjsku politiku. 
Milorad Pupovac predstavio je vanjskopolitičke ciljeve RH u sljedećem razdoblju, prije svega zaključenje procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju u predviđenom roku, pozicioniranje Hrvatske u okviru institucija EU te nastavak izgradnje partnerstava u tim novim okolnostima.

Odgovarajući na upit o suradnji sa susjednim zemljama, Milorad Pupovac je rekao da će Hrvatska i dalje jačati veze u okviru triju regija; Srednjeeuropske, Jugoistočne Europe te Mediterana. Hrvatska će također, naglasio je, nastaviti davati punu potporu susjednim državama koje su na putu prema članstvu u EU. Na sastanku je bilo riječi i o novoj ulozi nacionalnih parlamenata nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, posebno u svjetlu približavanja Europe građanima te jačanja same Europske unije. Drugi predsjednik Nacionalnog vijeća Parlamenta Republike Austrije Fritz Neugebauer najavio je ratifikaciju hrvatskoga pristupnog ugovora u austrijskom parlamentu do ljeta ove godine. 

Autor: Služba za odnose s javnošću