Milorad Pupovac sudjelovao u radu odbora Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative

Rim - Glavni Odbor za politička pitanja i unutarnje poslove Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative na svome sastanku održanom danas u Rimu prihvatio je amandman na usvojeni završni dokument Odbora koji je podnio voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative Milorad Pupovac. 

Jednoglasnim prihvaćanjem ovoga amandmana Odbor u svome završnom dokumentu pozdravlja skori završetak hrvatskih pregovora s Europskom unijom.

Autor: Služba za odnose s javnošću