Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije održalo tematsku sjednicu

Zagreb - Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije održalo je u Hrvatskom saboru tematsku sjednicu pod nazivom „Mediji i korupcija“. Uz predsjednika Nacionalnog vijeća Željka Jovanovića i članove Vijeća, sjednici su prisustvovali i predstavnici medija, stručnjaci koji se bave medijima, te predstavnici ministarstava i USKOK-a.

Na sjednici su razmijenjena iskustva i stajališta o ulozi medija u borbi protiv korupcije, pritiscima kojima su novinari koji se bave ovim temama izloženi, kao i o problemu pojave korupcije unutar samih medija. Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije Željko Jovanović rekao je kako je usvojena nova Strategija suzbijanja korupcije sa pripadajućim Akcijskim planom koji donosi 177 mjera koje bi trebale pomoći učinkovitosti borbe protiv korupcije. Naglasio je kako je svijest o ovom širokom društvenom problemu porasla u proteklih deset godina, što je prvenstveno zasluga medija i nevladinih organizacija, te je, u ovom trenutku, nužan energičniji angažman predstavnika vlasti kako bi se identificirani problemi efikasno riješili.

Nazočni novinari ukazali su na probleme sa kojima se susreću u svom poslu, te je najavljeno predstavljanje bijele knjige hrvatskoj javnosti i predstavnicima Europske komisije u kojoj su sakupljeni svi slučajevi pritisaka na novinare od devedesetih godina do danas. Posebno je izražena zabrinutost niskim postotkom procesuiranih slučajeva prijetnji i napada na novinare. 

Uz klasične političke pritiske na slobodu medija koji su u opadanju, sve više se pojavljuju pritisci od strane gospodarskih lobija i kriminalnog miljea. Sugovornici su se dotakli i teme korupcije u samim medijima. Ukazali su na pojavu oglašivača koji uvjetuju uređivačku politiku medija i prikrivenog oglašavanja. Predstavnici novinara skrenuli su pažnju i na probleme u radno-pravnim odnosima koji onemogućavaju kvalitetan i neovisan rad novinara. Kao jedan od problema u raspravi je izdvojena i zatvorenost institucija te nedostupnost dokumenata.

Tematska sjednica zaključena je dogovorom o daljnjoj suradnji svih relevantnih strana u rješavanju problema korupcije u Hrvatskoj, među ostalim, i kroz ovakva okupljanja. Željko Jovanović zaključio je kako će Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije inzistirati na rješavanju svih slučajeva pritisaka na novinare te dosljednoj provedbi važećih zakonskih akata koji pokrivaju rad medija u Republici Hrvatskoj.

Autor: Služba za odnose s javnošću