Nazif Memedi primio veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Jana Kickerta

Zagreb - Zastupnik u Hrvatskome saboru Nazif Memedi primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Jana Kickerta.

Kako austrijska nacionalna manjina ostvaruje svoje pravo na kulturnu autonomiju u Hrvatskoj, kako njeguje svoje običaje, jezik i kulturu ili je došlo do znatne asimilacije austrijske manjine u hrvatsko društvo, što se sve može napraviti kako bi se potaknulo i unaprijedilo kulturno stvaralaštvo na materinjem jeziku i pismu, to su bili glavni pravci razgovora austrijskog veleposlanika u Hrvatskoj Kickerta s Nazifom Memedijem.

Nazif Memedi predstavio se rekavši da dolazi iz romske zajednice, ali je u Hrvatskome saboru zadužen za brigu o još jedanaest nacionalnih manjina. Nazif Memedi zastupnik je dvanaest nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru: austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine.
"Nastojim zastupati i ostale nacionalne manjine kao Rome, obilazim njihova kulturna društva, mjesta u kojima žive i mogu reći da imam dobru komunikaciju sa svim nacionalnim manjinama", uvodno je rekao Memedi. Naglasio je da austrijska nacionalna manjina najvećim dijelom svoje aktivnosti organizira zajednički s njemačkom nacionalnom manjinom. Podsjetio je da Austrijanci i Nijemci imaju status nacionalnih manjina od osamostaljenja Hrvatske. Najveći problem vidi u tome što je njemački jezik u vremenu komunizma toliko zatiran, te danas velik dio njemačke i austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj ne zna dobro govoriti svoj materinji jezik. Upravo stoga najviše sredstava i programa treba biti usmjereno na revitalizaciju i učenje njemačkog jezika. Savjet za nacionalne manjine austrijskoj i njemačkoj nacionalnoj manjini dodijelio je 835 tisuća kuna u 2009. godini, čime su za 20 posto povećana sredstva u odnosu na 2007. godinu, rekao je Memedi, dodavši da će ta sredstva biti usmjerena većinom na izdavaštvo i kulturne manifestacije.

"Već sada mogu ocijeniti da, što se tiče brige za nacionalne manjine, Hrvatska može poslužiti kao primjer u Europi. I mi Austrijanci također manjine smatramo bogatstvom i mostovima suradnje između država", rekao je austrijski veleposlanik. Naglasio je da je bitno promovirati jezične vještine što je ključno za identitet nacionalne manjine pa tako treba poticati međudržavnu suradnju na planu obrazovanja i svaki oblik razmjene nastavnika – izvornih govornika između Austrije i Hrvatske. "Bitno je da Austrijanci u Hrvatskoj ponovno nauče svoj jezik, a Gradiščanski Hrvati u Austriji bolje nauče svoj".

Nazif Memedi osvrnuo se i na buduće ustavne promjene rekavši da sve nacionalne manjine trebaju biti u preambuli Ustava Republike Hrvatske, za što se i osobno založio.

Autor: Služba za odnose s javnošću