Neven Mimica i Vesna Pusić primili predsjednika Senata Kraljevine Nizozemske Renéa van der Lindena

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica i predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primili su u posjet predsjednika Senata Kraljevine Nizozemske Renéa van der Lindena.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica uvodno je upoznao gosta s ulogom Sabora u pregovaračkom procesu, dok je Vesna Pusić predstavila rad Nacionalnog odbora. Kao poseban dodatak pregovorima Nacionalni odbor odigrao je posebnu ulogu u parlamentarnom nadzoru tog procesa, u održavanju političkog konsenzusa, ali i u komunikaciji s građanima i europskim partnerima. Neven Mimica i Vesna Pusić složili su se da je pregovarački proces za Hrvatsku bio zahtjevniji te da su njime postavljeni standardi i za ostale zemlje, no reforma pravosuđa prvenstveno će koristiti samim građanima Hrvatske. Hrvatska je u tom segmentu spremna pomoći i susjednim zemljama, zaključili su. 

Govoreći o važnosti komunikacije unutar europskih institucija, predsjednik Senata Nizozemske René van der Linden i potpredsjednik Sabora Neven Mimica razmijenili su pozitivna iskustva u okviru COSAC-a - stalne konferencije parlamentarnih odbora za europske poslove. 

Središnja tema razgovora bila je organizacijska struktura i način rada nacionalnih parlamenata nakon donošenja Lisabonskog ugovora. René van der Linden predstavio je domaćinima promjene u strukturi nizozemskog Senata, donesene kako bi uspjeli kvalitetno odgovoriti na novu ulogu u zakonodavnom procesu EU. Hrvatski sabor također se priprema za novi opseg poslova, a iskustva zemalja članica su nam od iznimne koristi, zaključili su Vesna Pusić i Neven Mimica.

Autor: Služba za odnose s javnošću