Neven Mimica primio članove izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica i članovi Odbora razgovarali su s članovima izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga.

Predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica upoznao je goste s procesom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, naglasivši kako su potrebne zakonodavne i normativne reforme pri završetku, no da je još potrebno raditi na procesu transformacije cjelokupnog društva. Članove izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga zanimalo je kolika je potpora građana ulasku u EU, sustav financiranja političkih stranaka, otvorenost parlamenta te udio žena u politici.

Odgovarajući na pitanje u udjelu žena u politici, zastupnica Karmela Caparin rekla je da je postotak žena u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi još uvijek iznimno nizak. Objasnila je da se provode projekti koji bi omogućili usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza žena kako bi se potaknuo njihov intenzivniji angažman na lokalnoj razini. Član Odbora za europske integracije Daniel Mondekar rekao je da je potpora građana pristupanju EU dosta visoka, no da je potrebno više uložiti u komunikacijsku strategiju koja bi objasnila građanima konkretne činjenice o pravima i obavezama koje proizlaze iz članstva. Naglasio je kako su mogućnosti razvoja velike, posebno iz perspektive mladih i obrazovanih. Zastupnici su upoznali goste s pravilima o javnosti rada Hrvatskoga sabora te o procesu jačanja povjerenja građana u rad institucija. 

Voditeljica izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga Emily Lau Wai-hing zahvalila je na iscrpnim odgovorima, uputivši poziv zastupnicima za nastavak suradnje između Hrvatske i Hong Konga.

Autor: Služba za odnose s javnošću