Nevenka Majdenić primila delegaciju Parlamentarne skupštine BiH

Zagreb - Predsjednica saborskog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nevenka Majdenić i članovi Odbora primili su u radni posjet delegaciju Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koju predvodi predsjedajući Komisije Remzija Kadrić.

Nevenka Majdenić ukratko je predstavila Odbor, njegove nadležnosti i strukturu. Rekla je da je Odbor matično tijelo za prava zastupnika, tijelo koje utvrđuje i Saboru podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima zastupnika u Saboru, donosi pojedinačna rješenja o stalnoj novčanoj naknadi i drugim primanjima zastupnika, odnosno matično je radno tijelo u području radnih odnosa, plaća i drugih primanja dužnosnika. Odbor je zadužen i za podnošenje prijedloga Saboru za imenovanje i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Sabora.

Remzija Kadrić zahvalio je domaćinima na omogućavanju ovog susreta, te rekao da se nada da je ovo početak suradnje dva srodna parlamentarna odbora. Predstavio je Zajedničku komisiju oba doma BiH parlamenta, koja u svojoj nadležnosti ima rješavanje statusnih pitanja zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, sve do rješenja o plaćama i naknadama za materijalne troškove zastupnika. Komisija broji 12 članova, po šestero članova je iz svakog doma BiH parlamenta, ima dosta velike ingerencije i njene odluke ne trebaju dobiti potvrdu u Parlamentu, rekao je Kadrić.

Delegaciju iz BiH zanimalo je postoje li sankcije za tzv. neposlušne zastupnike, tj. one koji ne sudjeluju u radu Sabora i njegovih radnih tijela i koji se ne odazivaju pozivima na sjednice, na što im je odgovoreno da sankcija u Hrvatskome saboru za takve zastupnike nema, ali oni svakako podliježu sudu javnosti i u konačnici svojih birača. Jedno od pitanja bilo je ono zastupničke mirovine, potrebnih uvjeta za njeno ostvarivanje i načina njenog izračuna. Naposljetku, delegaciju iz BiH zanimalo je postoji li kodeks ponašanja zastupnika u Hrvatskome saboru, na što im je odgovoreno da su sva pravila ponašanja regulirana Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Autor: Služba za odnose s javnošću