Objavljeni pozivi za sudjelovanje učenika u natjecateljskim edukativnim programima u 2022. godini

Zagreb - Hrvatski sabor objavio je pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u natjecateljskim edukativnim programima koji će se održati 2022. godine. Programe provodi saborska Služba za građane. 

Riječ je o trima programima. 

Sadržajno i organizacijski najsloženiji edukativni program za učenike srednjih škola je Simulirana sjednica na kojoj učenici pripremaju i u Sabornici simuliraju donošenje zakona u svim fazama zakonodavnog procesa. Tema Simulirane sjednice u 2022. bit će rasprava i donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije. Prijave za sudjelovanje primaju se od 10. do 28. siječnja 2022. na adresu simulirana-sjednica@sabor.hr, a sjednica će se održati 28. ožujka 2022. s početkom u 12.00 sati u Sabornici. Ako epidemiološka situacija ne dopusti održavanje u Sabornici, sjednica će se održati online

Za učenike srednjih škola objavljen je i poziv na kviz-natjecanje "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". Kviz-natjecanje održava se putem Interneta tako da tročlani timovi učenika iz svojih informatičkih učionica 30 minuta odgovaraju na 30 pitanja o Hrvatskome saboru, njegovom ustroju i nadležnostima, procedurama u donošenju propisa te o pravima i dužnostima zastupnika. Prijave se primaju od 28. ožujka do 11. travnja 2022. na adresu kviz.gradjani@sabor.hr. Natjecanje će se održati 29. travnja 2022. s početkom u 10.00 sati. 

Učenicima 8. razreda upućen je poziv na sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". U kvizu za osnovne škole učenici u 30 minuta odgovaraju na 30 pitanja iz kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razrede. Prijave osnovnih škola primaju se od 28. ožujka do 11. travnja 2022. na adresu kviz.gradjani@sabor.hr, a natjecanje će se održati 13. svibnja 2022. s početkom u 10.00 sati. 

Na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora objavljene su sve pojedinosti o pozivima uključujući i literaturu za pripremu natjecanja: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/simulirana-sjednicahttps://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanja.

Ciljevi saborskih edukativnih programa za učenike uključuju omogućavanje praktičnog stjecanja znanja o Hrvatskome saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu, produbljivanje znanja o ustrojstvu državne vlasti u Republici Hrvatskoj i ulozi Hrvatskoga sabora te poticanje na kritičko promišljanje i aktivno sudjelovanje mladih u političkim procesima i donošenju političkih odluka.