Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu prigodno obilježio Svjetsku godinu fizike

Zagreb - U sklopu sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskog fizikalnog društva. Na sastanku je sudjelovao predstojnik Katedre za fiziku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marijan Šunjić i predstavnici ostalih relevantnih akademskih institucija. Sastanak je održan povodom Svjetske godine fizike 2005. i stogodišnjice objavljivanja nekoliko najvažnijih znanstvenih radova Alberta Einsteina. 

Predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva prof. dr. sc. Amir Hamzić istaknuo je da je Hrvatska bila supredlagatelj UN-ove rezolucije kojom je 2005. godina proglašena međunarodnom godinom fizike. Time je zaokružena višegodišnja inicijativa pod imenom Svjetska godina fizike 2005., koju je pokrenulo Europsko fizikalno društvo (EPS), a podržao UNESCO. Ova akcija je provedena u više od 80 zemalja, a u Hrvatskoj je akcije koordiniralo Hrvatsko fizikalno društvo. Ciljevi akcije bili su isticanje značenja fizike i njezine prisutnosti u svakodnevnom životu, mijenjanje stereotipa o toj znanstvenoj disciplini i nastojanje da fizika bude što prisutnija u medijima. U sklopu projekata po školama i fakultetima zabilježen je velik odziv učenika i studenata, te je izražena potreba da ovakve vrste akcija budu stalne aktivnosti HFD-a. Amir Hamzić je zaključio da je zadovoljan obilježavanjem Svjetske godine fizike, ali je istaknuo izostanak financijske potpore državnih institucija i sponzora. 

Marijan Šunjić prezentirao je članovima Odbora razvoj fizike u svijetu i Hrvatskoj od početaka 20. st. do danas te se posebno osvrnuo na trenutno stanje fizike kao znanosti u Hrvatskoj. Istaknuo je potrebu jačanja interdisciplinarnosti unutar sveučilišta kao i njihovu decentralizaciju te je naglasio da Hrvatska mora izraditi i provoditi odgovarajuću strategiju razvitka koja će obuhvaćati razvoj fizike, uvažavajući kriterije struke. 

Dekan PMF-a prof. dr. sc. Dragutin Feletar zahvalio je na primanju članovima Odbora te je rekao da se održava sve više konferencija o društvu znanja, a sve manje se izdvaja za znanost. Članovi Odbora s gostima su se složili da Hrvatskoj nedostaje mladih znanstvenika, zbog čega je nužno poticati istraživačke programe i jačanje doktorskih studija kao i popularizirati znanosti u svim segmentima društva.