Odbor za poljoprivredu održao tematsku sjednicu o potencijalima biomase

Novska - Odbor za poljoprivredu na tematskoj je sjednici, održanoj u Novskoj, raspravljao o potencijalima biomase iz poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj. 

U radu sjednice uz članove Odbora sudjelovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Grada Novske, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatske poljoprivredne komore, EI Hrvoje Požar, HROTE, Hrvatskih šuma, lokalne i regionalne samouprave, SIMORA-e i poljoprivrednih proizvođača.

- Biogospodarstvo je prilika za razvoj ruralnih područja, pa je korištenje biomase iz poljoprivrede i šumarstva potrebno strateški planirati i kreirati poticajan zakonodavni okvir zbog aktiviranja energije iz biomase, uvodno je istaknuo Tomislav Panenić, predsjednik Odbora za poljoprivredu.

Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske biogospodarstvo drži generatorom kreiranja novih radnih mjesta, a što je za ruralna, pretežno poljoprivredna područja značajno zbog zaustavljanja depopulacije istih. Tajana Radić iz Hrvatske poljoprivredne komore je predstavljajući uP_running projekt kao glavnu značajku projekta navela pokretanje promjena u raspolaganju rezidbenim i žetvenim ostatcima u poljoprivredi i njihovo korištenje u skladu s odgovornim ponašanjem prema prirodi i okolišu uz stvaranje dodane vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i porasta ekonomske održivosti gospodarstava. - Biomasa sudjeluje na svim energetskim tržištima, a potražnja za biomasom raste iz dana u dan, istaknula je Biljana Kulišić iz  instituta Hrvoje Požar, navodeći kako je u tijeku izrada Strategije za biogospodarstvo koja bi trebala olakšati korištenje biomase iz poljoprivrede.

U raspravi je ukazano na problem certificiranja agropeleta i nepostojanja tržišta agropeleta u RH kao i ograničenja na koja nailaze javne ustanove (škole, vrtići i sl.) pri donošenju odluke o korištenju istih, a što ukazuje na nepostojanje međuresorne suradnje nadležnih institucija. - U tijeku je izrada strateških i provedbenih dokumenata kojima će se regulirati smjer energetskog razvitka Republike Hrvatske istaknuo je Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Marin Fak  je predstavio aktivnosti i intenzitet potpora unutar Mjera 4. i 6. Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020 prihvatljivih za financiranje. Na obveze koja RH kao država članica Europske unije mora ispoštovati i potrebu ostvarenja udjela potrošnje iz obnovljivih izvora energije podsjetila je predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Karmen Domitrović Matasić najavivši raspisivanje novih natječaja za energetsku učinkovitost početkom drugog polugodišta ove godine.

S ciljem izbjegavanja pogrešnih tumačenja i primjene u praksi predstavnik HROTE-a,Igor Njegovan je upozorio na potrebu jasnijeg definiranja pojma „biomase“. Primjer dobre prakse u korištenju poljoprivrednih ostataka predstavio je Darko Grivičić i pozvao na kreiranje poticajnih mjera kojima bi se osnažilo korištenje energije iz biomase u javnim ustanovama. Iz Hrvatske se izvoze jeftini energenti (iz šumske biomase) čime ozelenjujemo druge države, pa je nužno podići stupanj njihovog korištenja u javnim institucijama i kućanstvima. - Potencijal iskorištenja šumske biomase je velik, Hrvatske šume rade na mobilizaciji ovog potencijala u energetske svrhe, definirani su strateški projekti i izgradnja 16 sabirno-logističkih centara za šumsku i poljoprivrednu biomasu u Hrvatskoj, istaknuli su predstavnici Hrvatskih šuma, Krešimir Žagar i Mario Klobučar. Realizacija projekata i koordinacija aktivnosti ovise o suradnji s lokalnim zajednicama i Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a krajnji cilj je izgradnja komunalnih toplana za potrebe lokalne zajednice, škola, vrtića i sl.

- Potencijal poljoprivredne biomase ovisi i o korištenju poljoprivrednog zemljišta istaknula je Natalija Banović, predstavnica Udruge gradova upozorivši na kontinuirano smanjenje obradivog poljoprivrednog zemljišta. Lokalnoj upravi potrebno je omogućiti privođenje svrsi zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta prije raspisivanja natječaja za raspolaganje zemljištem, kako bi se ubrzali postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a lokalnoj upravi ostavila mogućnost korištenja ovako iskrčene biomase.

Upozoreno je i na probleme vezane uz korištenje šumskog zemljišta koje je u naravi poljoprivredno zemljište. Distributivni lanci šumske biomase dobro su riješeni, pa je potrebno pronaći rješenja za kreiranje istih za poljoprivrednu biomasu ili sinergijski koristiti opskrbi lanac za šumsku i poljoprivrednu biomasu istaknuto je u daljnjoj raspravi.  

Iz RH se izvozi polusirovina u druge države članice koje iz naše sirovine proizvode energiju, pa je zbog obveza koje RH kao članicu EU obvezuju u dostizanju energetske učinkovitosti, ali i stvaranja uvjeta za ostvarivanje udjela poljoprivrednog sektora u energetskoj učinkovitosti nužna suradnja nadležnih ministarstava i institucija u uklanjanju prepreka za isto. - Žurno nam je potrebno formiranje stručnog povjerenstva za održivo korištenje biomase kako poljoprivredne tako i šumske, provođenje analize postojećeg stanja i pregled potencijala, te jasnije vrednovanje poljoprivrednih ostataka i njihovog udjela u strategiji biogospodarstva u Republici Hrvatskoj, zaključno je istaknuo Tomislav Panenić.