Odbor za poljoprivredu održao tematsku sjednicu o utjecaju elementarnih nepogoda na poljoprivrednu proizvodnju

Zagreb - Odbor za poljoprivredu održao je u srijedu tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o utjecaju elementarnih nepogoda na poljoprivrednu proizvodnju.

Predsjednik Odbora Davor Romić uvodno je istaknuo kako  je u desetogodišnjem razdoblju ukupno prijavljena šteta od elementarnih nepogoda iznosila  22,5 milijarde kuna, a iz državnoga proračuna isplaćena su sredstava pomoći u iznosu od 640 milijuna kuna, upozorivši kako je potrebno definirati jasnu metodologiju utvrđivanja šteta,  osigurati druge izvore sredstava pomoći i poticati proizvođače na osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić ističe kako se trenutni sustav pomoći temelji na Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda. Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija surađuju u postupku notificiranja državne pomoći za štete od elementarnih nepogoda s predstavnicima Europske komisije. Uz navedeno operacijama iz mjera 17., 5. i 4. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. moguće je sufinancirati police osiguranja, uništenje proizvodnih kapaciteta i ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, a Ministarstvo poljoprivrede će liberalizacijom uvjeta za navedene mjere iste prilagoditi korisnicima. Nadalje, uključivanje djelatnika savjetodavne službe u postupak utvrđivanja šteta rezultirat će povećanjem učinkovitosti postojećeg sustava, pojasnio je Karalić.

Prema procjenama HGK u Republici Hrvatskoj osigurano je 40 posto poljoprivrednih površina koje su u vlasništvu 5 posto poljoprivrednih proizvođača iz čega proizlazi  potreba rada na informiranju i edukaciji malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača o važnosti osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Upozoreno je na važnost usklađivanja interesa osiguravateljskih kuća, predstavnika proizvođača i komora koje zastupaju interese proizvođača i potrebu sufinanciranja osiguranja od strane države. Formiranje fonda sredstava za pomoć u slučajevima pojave elementarnih nepogoda, kao što je to primjer u Austriji, zakonsko propisivanje obveze osiguranja, sufinanciranje osiguranja, dogovorno definiranje cijena polica osiguranja, mogućnost preraspodjele sredstava prema potpori osiguranju, ali i revizija postojećeg sustava naknade šteta i preciznije definiranje metodologije za procjenu šteta istaknuti su kao temeljni problemi čijim rješavanjem bi se unaprijedio sustav potpore kod pojave šteta od elementarnih nepogoda.

Zaključno je predsjednik Odbora Davor Romić upozorio na potrebu korištenja novih tehnologija u cilju smanjenja utjecaja šteta od elementarnih nepogoda, istaknuvši mjere koje se iz Programa ruralnog razvoja mogu koristiti u ovu svrhu. 

Članovi odbora su, uzimajući u obzir nezadovoljavajuće funkcioniranje sustava za naknadu šteta od posljedica elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj, kao i potrebu prilagodbe i usklađivanja istog s europskim zakonskim okvirom, jednoglasno podržali zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede za daljnju razradu modela potpore osiguranja poljoprivredne proizvodnje od šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama.

Autor: Odbor za poljoprivredu