Odbor za poljoprivredu raspravljao o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Zagreb - Odbor za poljoprivredu održao je tematsku sjednicu na kojoj je provedena rasprava o dosadašnjoj provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu u dijelu koji se odnosi na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Uz članove Odbora za poljoprivredu u radu su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice županije, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske poljoprivredne komore, predstavnika lokalne i regionalne samouprave, Udruge OPG Hrvatske „Život“, Agrokor grupe i Osatina grupe.

- Brojni problemi i nejasnoće u postupku donošenja programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od strane lokalnih samouprava utječu na kašnjenje raspisivanja natječaja za raspolaganje zemljištem, uvodno je istaknuo predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić. Posebno je istaknuo problem lokalnih samouprava u provedbi Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, a vezano uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem koje koristi Agrokor grupa. 
- Ministarstvo poljoprivrede izradilo je sve potrebne provedbene akte za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a u tijeku je izrada Pravilnika o revalorizaciji cijene zakupnine poljoprivrednog zemljišta. Od 351 jedinice lokalne samouprave koje su pristupile izradi Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na 79 kojima je obuhvaćeno oko 65 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. Ostale jedinice lokalne samouprave u postupku su izrade ili nadopune programa raspolaganja. 

U raspravi je istaknuto kako su Zakonom određeni rokovi za izradu Programa raspolaganja prekratki, a državnim institucijama i javnopravnim tijelima nisu određeni rokovi, pa oni nisu pravodobno odgovarali na zahtjeve jedinica lokalne samouprave što je dovelo do usporavanja izrade Programa. 

Ukazano je na potrebu snažnije koordinacije svih uključenih tijela kako bi se poljoprivredno zemljište što prije stavilo u funkciju. Upozoreno je i na nedovoljnu kapacitiranost jedinica regionalne samouprave uz obveze koje proizlaze iz odredbi Zakona. Ukazano je i na situacije mogućeg sukoba interesa vezano uz sudjelovanje postojećih i potencijalnih korisnika poljoprivrednog zemljišta u procesu donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Prvenstveno se to odnosi na članove predstavničkih tijela lokalnih samouprava i povjerenstva propisanih odredbama članaka 31. i 65. Zakona. Postavljen je i upit o pravnoj osnovanosti donošenja Pravilnika o revalorizaciji cijene poljoprivrednog zemljišta. 

Vezano za korištenje poljoprivrednog zemljišta kojim raspolaže Agrokor Grupa, Tomislav Panenić zatražio je obrazloženje prava i obveza čelnika jedinica lokalne samouprave.

- Članak 41. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisao je moguće izuzetke koji omogućuju prenošenje  prava i obveza nad korištenjem poljoprivrednog zemljišta s jednog korisnika na drugog, a tu mogućnost do sada je koristilo 16 jedinica lokalne samouprave, odgovorio je Tugomir Majdak. Ministarstvo poljoprivrede je za postupanje vezano uz Agrokor poslalo jedinicama lokalne samouprave posebnu uputu o postupanju. 

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Boris Koketi iznio je stav Državnog odvjetništva kojim je, na temelju odredbi članka 43. stavka 15. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, ex lege izvršen prijenos svih prava ranije sklopljenih ugovora na nova društva Agrokora plus te da nagodba ima snagu ovršne isprave. Nadalje, stavkom 19. istog članka nedvojbeno je propisano kako se obveza odnosi i na sve treće osobe i tijela koja nisu sudjelovala u postupku nagodbe. Slijedom navedenog, istaknuo je kako sklapanje aneksa ugovora o korištenju poljoprivrednog zemljišta kod prijenosa prava i obveza nije nužno, ali je korisno.

Predstavnici lokalne samouprave izrazili su nezadovoljstvo time što je potpisivanje aneksa s Agrokor grupom spušteno na lokalnu razinu jer zbog privilegiranih uvjeta navedenih ugovora imaju opravdane poteškoće u postupku rješavanja zahtjeva za potpisivanjem aneksa tih ugovora. Budući da je te ugovore odobravalo Ministarstvo poljoprivrede, smatraju da anekse također treba rješavati isto Ministarstvo.

Na kraju sjednice Tomislav Panenić zatražio je da se o tom stavu očituju Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske pisanim pravnim mišljenjem. Zatražio je također da se jedinicama lokalne samouprave dostave postojeći ugovori i gospodarski programi raspolaganja vezani uz iste kako bi lokalne samouprave mogle razmotriti sve činjenice u postupku rješavanja.