Odbor za zaštitu okoliša održao tematsku sjednicu o problematici genetski modificiranih organizama

Zagreb - Odbor za zaštitu okoliša održao je u Hrvatskom saboru tematsku sjednicu na temu: "Problematika genetski modificiranih organizama te stvaranje pretpostavki da Hrvatska bude zemlja slobodna od GMO-a".

Uz predsjednicu Odbora za zaštitu okoliša Marijanu Petir i članove Odbora, sjednici su nazočili i predstavnici nadležnih ministarstava, županija, Hrvatskog bioetičkog društva i nevladinih organizacija. Na sjednici su izneseni dosadašnji zakonski i podzakonski propisi koji obrađuju ovu tematiku kao i važeće konvencije za postupanje s genetski modificiranim organizmima koje su na snazi u Hrvatskoj. Predstavnici ministarstava i stručnjaci koji se bave ovim područjem iznijeli su dosadašnja iskustva i načelne smjernice za daljnje postupanje. Posebno su istaknuti neiskorišteni potencijali da se osnaži tradicionalna i ekološka poljoprivreda, te da se zaštiti bogata bioraznolikost Hrvatske. Svi sudionici su se složili da je potrebno izgraditi mehanizme koji će omogućiti da se Hrvatska, poštujući smjernice Europske unije, zaštiti od GMO-a, posebno iz razloga jer još uvijek ne postoje jednoznačna znanstvena istraživanja koja bi potvrdila sigurnost takve vrste proizvoda. Istaknuta je pozitivna praksa 15 županija u RH koje su donijele odluku o zabrani korištenja genetski modificiranih organizama na svojem području. Također je apelirano da se, osim jačanja institucionalnog okvira i inspekcijskih kontrola, pravodobnim i podrobnim informiranjem razvija javna svijest o ovom pitanju.

Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Marijana Petir najavila je daljnju suradnju svih zainteresiranih strana na ovom pitanju, te je predstavila prijedloge zaključaka tematske sjednice koji će biti dani na glasovanje na sljedećoj sjednici Odbora.

Autor: Služba za odnose s javnošću