Održan seminar Europskoga parlamenta za Stručnu službu Hrvatskoga sabora

Zagreb - U Hrvatskom saboru održan je seminar Europskoga parlamenta za Stručnu službu Hrvatskoga sabora u organizaciji Stručne službe Hrvatskoga sabora, Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora i stručne službe Europskoga parlamenta.

U procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji sva državna tijela imaju svoje zadaće, a nositelj glavnih aktivnosti na uskladbi domaćeg zakonodavstva s pravnom legislativom EU uz Vladu Republike Hrvatske je Hrvatski sabor. Upravo u tom poslu velik doprinos daje Stručna služba Hrvatskoga sabora, za koju je i organiziran ovaj seminar, kako bi se još više onima koji rade na poslovima europskih integracija, približio Europski parlament i njegove stručne službe, istaknuto je na početku seminara.

Rasprava se vodila oko sljedećih tema: Institucionalna uloga Europskoga parlamenta, njegova zakonodavna aktivnost i proračunske ovlasti, odnosi s nacionalnim parlamentima, uloga nacionalnih parlamenata te Lisabonski ugovor. Predstavljene su aktivnosti Tajništva pri EP za međuparlamentarnu suradnju u jugoistočnoj Europi, kao i aktivnosti Europskoga parlamenta u pregovorima o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Jedna od tema razgovora bio je i status pristupnih pregovora Republike Hrvatske s EU, kao i uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja EU. Naglašeno je da je najvažnija uloga Hrvatskoga sabora svakako ona na uskladbi zakonodavstva, no itekako je važna i njegova uloga kontrolnog mehanizma čitavog pregovaračkoga procesa, njegova tijeka po svim pregovaračkim poglavljima, gdje osobitu važnost ima Nacionalni odbor za praćenje pregovora RH s EU.

Autor: Služba za odnose s javnošću