Održan zajednički sastanak izaslanstava odbora za okoliš Sabora i austrijskog parlamenta


Beč - Izaslanstvo Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora na čelu s predsjednicom Odbora Marijanom Petir održalo je u Beču zajednički sastanak s izaslanstvom Odbora za okoliš Nacionalnog vijeća Republike Austrije na čelu s predsjednicom Odbora Christiane Brunner. U izaslanstvu Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora su uz predsjednicu Odbora sudjelovale i zastupnice Mirela Holy, Đurđica Sumrak i Danica Hursa.

Tijekom zajedničkog sastanaka raspravljene su aktualne teme iz područja zaštite prirode i okoliša od posebnog interesa za oba izaslanstva. Zastupnici Nacionalnog vijeća pozdravili su inicijativu za proglašenje zone Alpe-Adria slobodnom od GMO-a koju je pokrenuo Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora. Predsjednica Odbora Petir inicijativu je uputila susjednim zemljama polazeći od činjenice da su se do danas sve županije u Hrvatskoj proglasile slobodnima od GMO-a i zabranile sjetvu genetski modificiranog sjemena kako bi se sačuvala autohtona proizvodnja hrane, biološka raznolikost, ali i unaprijedio ruralni i ekoturizam. O tome je u Hrvatskom saboru u listopadu 2010. godine održan sastanak s izaslanstvom Odbora za održivi razvoj mađarskog parlamenta koji je podržao ovu inicijativu. Christiane Brunner je podržala inicijativu hrvatske strane i obećala da će se o tome raspraviti u Odboru za okoliš Nacionalnog vijeća te će biti razmotreni načini njezine provedbe. Također je navela da o pitanjima GMO-a traje živa rasprava u Europskoj uniji. Na sastanku se razgovaralo i o sustavu poticaja korištenja obnovljivih izvora energije koji se primjenjuje u Austriji.

U sklopu studijskog dijela posjeta, članice Odbora upoznate su sa sustavom gospodarenja otpada u Republici Austriji, osobito u gradu Beču. Posjetile su i najnovija energetska postrojenja u Simmeringu (postrojenje na biomasu) i postrojenja za gospodarenje otpadom Pfaffenau (postrojenje za termičku obradu otpada) te KUSSO (postrojenje za gospodarenje plastičnim otpadom).

Autor: Odbor za zaštitu okoliša